วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มาทำความรู้จักกับ พัดลมไอน้ำ กันดีกว่า

พัดลมไอน้ำ เป็นระบบทำความเย็นภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับพื้นที่เปิดโล่งหรือพื้นที่ภายในอาคารที่มี การถ่ายเทอากาศได้ดี ทำความเย็นได้โดยอาศัยหลักทฤษฏีการระเหยตัวของน้ำ (Evaporation) ที่ว่าน้ำจะทำการดูดความร้อนที่มีอยู่โดยรอบ เพื่อใช้เป็นพลังงานในการระเหยตัวของน้ำเอง
           จากหลักการดังกล่าว เพื่อให้น้ำมีความสามารถในการดูดซับความร้อน ออกจากบรรยากาศโดยรอบ ให้ได้มากที่สุดและไม่มีปัญหาความเปียกชื้นเกิดขึ้น ระบบมาสเตอร์คูล จะสร้างละอองน้ำที่มีขนาดเล็ก เพียง 5 ไมครอน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของคนกว่า 10 เท่า มีลักษณะเช่นเดียวกับละอองหมอก เพื่อให้มีพื้นที่สัมผัส และดูดซับอากาศร้อนได้มากที่สุด และสามารถระเหยตัวไปได้ในทันที ซึ่งเรียกหลักการดังกล่าวว่า การระเหยตัวโดยฉับพลัน(Flash Evaporation) ทำให้อุณหภูมิโดยรอบลดลงกว่า 5-10 องศาเซลเซียส ปราศจากความเปียกชื้น เป็นความเย็นที่เกิดขึ้นตามหลักการตามธรรมชาติ สะอาด บริสุทธิ์ สดชื่น เช่นเดียวกับลมเย็นบริเวณริมแม่น้ำ ปราศจากสารเคมีใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมระบบ