วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

กังหันลมตั้งตรงไหนก็ได้หรือเปล่า ?

การเลือกสถานที่ตั้งกังหันลม

พัดลมไอน้ำ          การเลือกสถานที่ตั้งกังหันลมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษากัน เพราะกังหันลมไม่สามารถจะติดตั้งได้ทั่วไป สิ่งที่จะต้องศึกษากัน มีดังนี้
1.        
                            แหล่งลม  กังหันลมนั้นอาศัยลมเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน ดังนั้น สถานที่ตั้งกังหันลมจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีกระแสลมดีพอที่จะให้กังหันลมทำงานได้ตลอดปี  หรือ มีช่วงลมดีตามฤดูกาลที่ต้องการใช้งาน เช่น ฤดูการทำนา เป็นต้น

2.                                         แหล่งน้ำ  ถ้าเป็นกังหันลมเพื่อการสูบน้ำ ในบริเวณที่มีลมดีต้องมีแหล่งน้ำดีด้วย
 
3.                                        สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เช่น ในบริเวณตัวเมืองการใช้กังหันลมจะก่อให้เกิดความรำคาญแก่ชุมชน เนื่องจากกังหันลมนั้นมีเสียงดังมากในขณะทำงาน ถ้าเป็นกังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะยิ่งมีเสียงดังมากขึ้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น