วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

กังหันลมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ ?

ส่วนประกอบสำคัญของระบบกังหันลม  


1.       ใบกังหัน  เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดพลังงานกลที่เพลาของกังหันจำนวนใบกังหันอาจมีตั้งแต่ หนึ่งจนถึงหลายสิบใบ กังหันลมที่มีจำนวนใบมากส่วนใหญ่จะใช้กับงานที่ต้องการแรงบิดสูง ในทางตรงกันข้าม  กังหันที่มีจำนวนใบพัดน้อยส่วนใหญ่ใช้กับงานที่ต้องการความเร็วสูง เช่น การผลิตไฟฟ้า รูปหน้าตัดของใบกังหันอาจมีตั้งแต่การแพนอากาศหรือลักษณะคล้ายปีกของเครื่องบิน เป็นแผ่นโค้ง และเป็นแผ่นราบตรง วัสดุที่ใช้ทำใบกังหันควรจะเป็นวัสดุเบาและแข็งแรง

2.       ระบบควบคุม    การออกแบบระบบควบคุมให้ทำงานที่ความเร็วสูง มีลักษณะการทำงานอยู่ 2 แบบ คือ

-          ทำให้กังหันลมหันหน้าเหจากกระแสลมโดยการหันไปข้างๆ  หรือหันเงยหน้าขึ้น หรือทำให้ใบกังหันหุบตัวเพื่อให้มีพื้นที่ของกังหันที่รับกระแสลมน้อยลง

-          ทำให้เกิดการหน่วงต่อการหมุนของกังหันลม ซึ่งอาจทำได้โดยการบิดหมุนของใบกังหัน ให้เกิดการหน่วงมากกว่าการขับ หรือเพิ่มชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดแรงหน่วงขึ้นอย่างสูงเมื่อความเร็วถึงจุดที่กำหนดไว้

3.       ระบบส่งกำลัง   การส่งกำลังจากตัวกังหันเพื่อไปใช้งาน อาจต่อกับเพลาได้โดยตรงหรือผ่านระบบส่งกำลัง เช่น เฟืองสายพาน ซึ่งจะมีการทดรอบให้สอดคล้องกันระหว่างความเร็วรอบของแกนของกังหันกับการใช้งาน

4.       หอคอย   ทำหน้าที่ยึดตัวกังหันลมให้อยู่ในระดับสูงเพื่อรับกระแสลมได้มากขึ้นทุกทิศทาง  หอคอยอาจเป็นท่อตรงที่มีสายยึดหรืออาจเป็นโครงสร้างเหล็ก  ที่สามารถรับน้ำหนัก และการสั่นสะเทือนของตัวกังหันได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น