วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

การนำกังหันลมไปประยุกต์ใช้งาน

1.       กังหันลมเพื่อการสูบน้ำ

การสูบน้ำด้วยกังหันลมนั้น ทำได้โดยอาศัยพลังงานกลที่ได้จากกังหันลมไปหมุนเครื่องสูบน้ำแล้วนำน้ำที่ได้จากเครื่องสูบไปเก็บไว้ใช้ เพื่อการเกษตร การทำนาเกลือ การอุปโภคและบริโภค
2.       กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า

                          เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันมีการนำมาใช้ทั้งกังหันลมขนาดเล็ก และกังหันลมขนาดใหญ่

                การทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานลมก็มีปัญหาอื่นๆ ตามมาบ้างเหมือนกัน เช่น ลมพัดไม่เป็นเวลา แต่การใช้กระแสไฟฟ้านั้นมีกำหนดแน่นอน เช่น ถ้าเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องทำงานในเวลากลางคืน เป็นต้น ดังนั้น เราจะต้องใช้แบตเตอร์รี่เป็นเครื่องช่วยเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลาที่ไม่มีลม เมื่อเวลามีลมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะชาร์จ หรือบรรจุกระแสไฟฟ้าไว้ในแบตเตอร์รี่ ปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ ได้พยายามใช้เทคนิคต่างๆ ในการทำกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ และบรรลุเป้าหมายไปหลายประเทศแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น